Một phần  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 2.000488.H42
Lượt xem: 17376
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lý lịch tư pháp
Cách thức thực hiện

Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bìnhtrong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ website: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn (Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình) hoặc https://hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình)

 

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

+ Trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

+ Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 14 ngày làm việc.

 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2.


Phí

+ Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.

+ Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/người.

Các trường hợp miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp gồm: Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi; Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo và Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp thu thêm 5.000đ/phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Lệ phí

.

Căn cứ pháp lý

+ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12.

+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14.

+ Luật Căn cước công dân năm 2014.

+ Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

+ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

+ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

 

 

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến

 Công dân truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn).

- Đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản trên Cổng dịch vụ công) hoặc đăng nhập tài khoản (nếu đã có tài khoản trên Cổng dịch vụ công); xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

 - Chọn thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công

Nộp phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Sở Tư pháp.

Bước 2. Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: cán bộ truy cập Cổng dịch vụ công, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc thuộc trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật LLTP năm 2009 thì gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, thực hiện tiếp nhận và chuyển về phòng Hành chính – Bổ trợ tư pháp.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. Nếu hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, thu phí, lệ phí (nếu có), lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về phòng Hành chính – Bổ trợ tư pháp. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho công dân.

Bước 3:

- Sở Tư pháp thực hiện xác minh và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có yêu cầu.

- Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để cán bộ hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

 

 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến

Biểu mẫu điện tử Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

 Công dân cung cấp thông tin/khai thác thông tin từ CSDLQGVDC, điền thông tin trên biểu mẫu điện tử Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 03/2013/TT-LLTP hoặc mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

- Tải (Upload) các giấy tờ, hồ sơ sau:

+ Bản quét (scan) giấy tờ tùy thân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người được ủy quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trong trường hợp ủy quyền. Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 (Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải tải đính kèm bản chụp giấy tờ chứng minh mối quan hệ đó

+ Trường hợp người được miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phải tải đính kèm bản chụp giấy tờ tương ứng chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm.

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

- Tờ khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người được ủy quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trong trường hợp ủy quyền. 

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 (Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải tải đính kèm bản chụp giấy tờ chứng minh mối quan hệ đó

- Trường hợp người được miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phải nộp giấy tờ tương ứng chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm.

File mẫu:

  • + Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP). Tải về In ấn
  • + Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Tải về In ấn
  • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Tờ khai Mẫu số 04) Tải về In ấn
  • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp Tải về In ấn

Không