CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Nho Quan
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.


Thành phần hồ sơ cần nộp


- Thông báo (bằng văn bản) của Trung tâm công tác xã hội về nội dung thay đổi.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Trung tâm công tác xã hội có thay đổi về tên gọi, trụ sở làm việc.


Số lượng hồ sơ

01 bộ