CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Tam Điệp
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình hoặc gửi qua đường bưu điện


Thành phần hồ sơ cần nộp

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP – MS 01)Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở)Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP – MS02Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. Giấy khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (cơ sở Y tế cấp huyện trở lên) 


Lệ phí

: (Áp dụng theo quy định Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm). - Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000đ/lần/01 sản phẩm. - Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ/01 lần/cơ sở. + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất ăn đến 500 suất ăn: 600.000đ/ 01 lần /cơ sở. + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 suất ăn trở lên: 700.000đ/01 lần/cơ sở. + Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: 500.000đ/01 lần/cơ sở. - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đ/01 lần cấp.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không


Số lượng hồ sơ

02 bộ (01 bộ lưu tại phòng Y tế thành phố, 01 bộ lưu tại cơ sở)