CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Ninh Bình
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện hoặc gửi qua đường Bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ( Mẫu số 01);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm ( Mẫu số 02);

- Giấy xác đã tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ sở y tế có thẩm quyền (cơ sở Y tế cấp huyện trở lên).

Lệ phí

- Phí, lệ phí thực hiện theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

02 bộ (01 bộ lưu tại phòng Y tế, 01 bộ lưu tại cơ sở)